I Lillhärads socken i Västerås (tillhörande Västerås stift) hittar du Lillhärds kyrka och kyrkogård. Denna kyrkobyggnad och tillhörande kyrkogård har med stor sannolikhet funnits redan sen 1200-talet, där man då tror att man byggde en så kallad salkyrka i sten. Byggnaden och området runt i kring härstammar med andra ord från medeltiden.  

Dessvärre så kom denna medeltida kyrkobyggnad att förstöras i en brand. Det enda som fanns kvar från uppförandet av den första Lillhärads kyrka efter branden var de nedre delarna av muren. Resterande delar fick man helt enkelt göra om. 

Ombyggnation av kyrkan 

Sen det att Lillhärads kyrka först uppfördes under 1200-talet har en hel del hänt. Det har gjorts diverse restaurationer och utbyggnader, samtidigt som vissa delar också har tagits bort och gjorts om helt. År 1840 utsattes kyrkan för ännu en brand, varpå många av de viktigaste delarna förstördes. 

Lillhärads kyrka och kyrkogård invigdes på nytt år 1849. Kyrkans utsida har till stor del bevarats sen dess och ser därmed i princip likadan ut idag som den gjorde då. Insidan däremot har genomgått ett par förändringar under åren och återinvigdes därmed år 1955. Idag anses kyrkans konstruktion vara en av de minsta i hela Västerås stift.   

Kyrkogården 

När man uppförde den första versionen av Lillhärads kyrka låg kyrkogården på ett visst område precis intill kyrkobyggnaden. Men efter att man under 1870-talet bedömt denna mark som alldeles för vattensjuk valde man att ”byta plats” på kyrkogården, och istället bruka den mark som låg några hundra meter norr om kyrkobyggnaden. De som begravts på Lillhärads kyrkogård idag blir alltså placerade där.