I stadsdelen Hovdestalund i Västerås hittar du den omtalade och välbesökta kyrkogården och begravningsplatsen Hovdestalunds kyrkogård. Anledningen till att just denna plats blivit så omtalad är för att Hovdestalunds kyrkogård är den absolut största i hela Västerås, av alla de 23 kyrkogårdar som finns i staden. 

Kyrkogården har en yta på hela 35 hektar och rymmer flera tusentals begravningsplatser av olika slag – på området hittar du både områden för kistgravar, urngravar, minneslund och askgravlund. Den första gravsättningen som skedde på området ägde rum år 1924, i september. Detta endast 1 år efter det att ritningen till platsen hade gjorts år 1923, av Erik Hahr.

Byggnader på Hovdestalunds kyrkogård

Som en följd av Hovdestalunds omfattande yta och tillgängliga marker finns det idag hela fyra kapell som tillhör kyrkogården. Dessa är Korsets kapell, S:t Lillians kapell, S:t Gertruds kapell och S:t Davids kapell. Samtliga av dessa kapell kan bokas för begravningsceremoni och liknande sammankomster vid önskemål. 

Utöver Hovdestalunds fyra kapell finns det även en stor gräsmatta på området, som är helt oanvänd. Denna ligger placerad precis framför kapellen och är ett område förberett för att användas som massgrav om krig eller epidemier uppstår. Sist men inte minst finns det även ett kapellkrematorium där man genomför uppemot 2500 kremeringar per år.